Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
74. évfolyam (2024)
01-02. szám
74. évfolyam (2024) – 01-02. szám
LÁTÓSZÖG
Trencsényi László: „Kétszintű tartalmi szabályozás”
TANULMÁNYOK
Bánhegyi Mátyás – Török Judit – Dósa Ildikó – Fajt Balázs: Egyetemi hallgatók a felsőoktatási nyelvvizsga-követelmények eltörléséről és azok következményeiről: gazdasági képzésben résztvevők véleményei kismintás kutatás alapján
Dr. Csutorás Gábor Ákos: Nemzedékek nómenklatúrája (a Generáció-vitához)
MŰHELY
Walton Viktória: Színházpedagógia a középiskolában
Illés Klára: A gyermekkultúra héroszai – Portrékísérlet Keleti Istvánról (1927–1994)
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Pintér Róbert: Horoszkópnál több, robosztus tudományos megközelítésnél kevesebb (a Generáció-vitához)
Földes Petra: Töredezett diskurzusok – Egy reménybeli vita elé
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Czapné Makó Zita: „Én nem vagyok jó matekból!” – A többszörös intelligencia elméletének alkalmazása tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók matematikaóráin
KÖZELÍTÉSEK
Bessenyei István: PISA2025: Hagyomány, reform, utópia
Polónyi István: Felsőoktatók
SZEMLE
Simon Mária: A szalon gyermeke – új Korczak-könyv magyarul
JANUSZ KORCZAK: A SZALON GYERMEKE. MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG (MPT), BUDAPEST, 2023.
Berecz Réka: Értékközvetítés és iskola – Szabó László Tamás 80. születésnapja tiszteletére
KOVÁCS KLÁRA (SZERK.): ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS ÉS ISKOLA. TANULMÁNYOK SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS TISZTELETÉRE. CHERD-H, DEBRECEN, 2022.
Mészáros György: Egy alternatív pedagógiai műhely tudásmegosztása – Kultúrkörök
FÖLDES PETRA (SZERK.): KULTÚRKÖRÖK (ROGERSES LENYOMATOK 1. – A ROGERS ISKOLA PEDAGÓGIAI MŰHELYÉNEK SOROZATA). CARL ROGERS ÓVODA ÉS ISKOLA, BUDAPEST, 2023.
Bogdán Péter: A tanulók iskolai sikerességéhez az út – a szíven át vezet
GLASHÜTTER MELINDA – BOGNÁR ROMAN: ARANY IRÁNYTŰ PROGRAM – A SZERETET IRÁNYTŰJE. CARPE DIEM ALAPÍTVÁNY, ADONY, 2023.
KÖZBÜLSŐ KÉPOLDALAK
Több forrásból: (Nyolc kép)Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle