Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
73. évfolyam (2023)
11-12. szám
73. évfolyam (2023) – 11-12. szám
LÁTÓSZÖG
Falko Peschel: Gyakran ismételt kérdések a nyitott tanítás és a demokratikus iskola kapcsán (Fóti Péter fordítása)
TANULMÁNYOK
Körtvélyesi Franciska: 21. századi kihívások a tanár-diák kapcsolatban
MŰHELY
Dabis Attila: Etikai kihívások és fejlődési lehetőségek: Mesterségesintelligencia-eszközök a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói körében
Herczeg Viktória – Héderné Berta Edina: Bevezető gondolatok az óvodai és iskolai szociális munka lehetőségeiről
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Böcskei Balázs – Fekete Marianna – Nagy Ádám – Szabó Andrea: Hoztam is ajándékot, meg nem is – A generációs diskurzus értelme és a COVID-generáció
KÖZELÍTÉSEK
Gordon Győri János: Interjú Mark Bray professzorral
Horváth László: Interjú Benedict du Boulay professzorral
Tamás Bianka – Bozsikné Vig Marianna: A természetterápia szerepe a gyógypedagógiában
Komjáthy Zsuzsanna: Hosszú még az út az inklúzióig – Sajátos nevelési igényű gyermekek az általános iskolában
SZEMLE
Földes Petra: Egy új paradigma ígérete
DR. CZIKE BERNADETT (SZERK.): HUMANISTA PEDAGÓGIA. A HUMÁNSPECIFIKUS MOTÍVUMOK MEGJELENÉSE AZ ALTERNATÍV ISKOLÁKBAN. SZABAD ISKOLÁKÉRT ALAPÍTVÁNY, BUDAPEST, 2023.
Suhajda Csilla Judit: Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaedukáció
DR. BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS (SZERK.): PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓ, PÁLYAEDUKÁCIÓ. MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG (MPT) – ELTE EÖTVÖS KIADÓ – WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA, BUDAPEST, 2022.
Fodor Richárd: Körkép az európai történelemtanításról – Az Observatory on History Teaching in Europe működése és első általános jelentése
OBSERVATORY ON HISTORY TEACHING IN EUROPE : OHTE GENERAL REPORT ON THE STATE OF HISTORY TEACHING IN EUROPE – VOLUME 1. COMPARATIVE ANALYSIS. OBSERVATORY ON HISTORY TEACHING IN EUROPE, [H. N.], 2023.
KÖZBÜLSŐ KÉPOLDALAK
Ismeretlen szerző: (Két kép)
NAPLÓ
Sinkó István: Számvetés aratáskorCopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle