Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
73. évfolyam (2023)
07-08. szám
73. évfolyam (2023) – 07-08. szám
LÁTÓSZÖG
Körömi Gábor – Debreczeni Tibor: „Mindenekelőtt olyan gondolkodású emberekre volna szükség, akik tudnak együttműködni”
Debreczeni Tiborral beszélget Körömi Gábor
TANULMÁNYOK
Szabó-Szettele Katinka: Kreatív írás az idegennyelvórán
Módszertani kérdések és szempontok a kreatív pedagógia és a kreatív nyelvtanulás kontextusában
Darabos Kata: „Szabaduló-tanterem” a földrajzórákon
MŰHELY
Kovácsné Duró Andrea – Palkóné Nagy Mónika: Az óvodás gyermekek értékelésének, mérésének lehetőségei – A MÁMK Játékvár Óvoda gyakorlata és jövőbeni tervei
Kós Katalin – Beregi Erika – Molnár Anita – Suszter László: Az egészségnevelés mérésének, mérhetőségének kérdései – Komplex mérőeszköz összeállítása első osztályos gyermekek és nevelőik számára
Láng Éva – Szőllősi Roland: A mindennapos testnevelésen belül végzett táncos fejlesztő gyakorlatok hatása a tanulók kognitív és motoros képességeire
Akciókutatás a LippoZoo módszertani eszköz használatával
KÖZELÍTÉSEK
Krupa Bernadett – Lukovszki Karolina: A digitális oktatás hatásai az autonóm tanulásra
Mátó Áron: Mobil és okos
Morálfilozófiai ismeretlenek az okostelefon-használatban
SZEMLE
Csordásné Bölcsics Márta: 50 év a szocálpszichológia és az oktatás szimbiózisában
HUNYADY GYÖRGY: OKTATÁS ÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA – SZEMÉLYES ÁTTEKINTÉS FÉL ÉVSZÁZADRÓL. GONDOLAT, BUDAPEST, 2023.
NAPLÓ
Horváth Zsuzsanna – Lannert Judit: Kádárné Fülöp Judit emlékéreCopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle