Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
73. évfolyam (2023)
01-02. szám
73. évfolyam (2023) – 01-02. szám
LÁTÓSZÖG
Setényi János – Fodor Richárd: „A tanulás kényszer hatására kiköltözött a kőházakból”
Fodor Richárd interjúja a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézet igazgatójával
Lannert Judit: Mit és hogyan tanítsunk a 21. században?
TANULMÁNYOK
Böcskei Balázs – Fekete Marianna – Nagy Ádám – Szabó Andrea: „Az iskolában ennél jobb átlagom még soha nem volt: egyfolytában ötöst kaptam” – Az online oktatás a magyar fiatalok percepciói alapján
Egy empirikus társadalomtudományi alapkutatás első eredményei
Dudok Réka: Elméleti szempontok a sajátos nevelési igényű diákok pszichológiai jóllétének elemzéséhez
Az integrált oktatásban részt vevő gyerekek egyéni szintű jellemzőinek áttekintése a nemzetközi és hazai szakirodalom alapján
MŰHELY
Gergely Anna Jázmin: Egészségtől közösségig és vissza
KÖZELÍTÉSEK
Horváth Zoltán: A nyelvtanulás és a társadalmi mobilitás – különös tekintettel az olasz nyelvi érettségire
Néma Judit-Eszter: Szempontok a megváltozott olvasási szokások oktatási integrációjához a generációkutatás tükrében
Herédi Rebeka: Az olvasás (újra)pozicionálása?
Az olvasás jellemzői régen és ma: információ- és élményszerzés, elmélyülés, internet
SZEMLE
Markovics Katalin: Társadalmi változásokról a múlt, a jelen és a jövő tükrében
KOZMA TAMÁS: INNOVÁCIÓ ÉS TANULÁS. GONDOLAT, BUDAPEST, 2022.
Jakab György: Utazások Halász Gábor pedagógiai univerzumába(n)
I. Útikalauz Liliputtól a nemes Nyihahák országán át hazáig
HALÁSZ GÁBOR – FAZEKAS ÁGNES: A TUDÁS KELETKEZÉSE. PEDAGÓGIAI KALANDOZÁS HÁROM KONTINENSEN. GONDOLAT, BUDAPEST, 2020. & HALÁSZ GÁBOR: A MÁSODIK FRONTVONAL. ÚJABB FÖLD FÖRÜLI UTAZÁSOK A PEDAGÓGIA VILÁGÁBAN. GONDOLAT, BUDAPEST, 2021. & HALÁSZ GÁBOR: A MAGYAR INGA. ÚJABB KALANDOZÁSOK – EZÚTTAL AZ OKTATÁSPOLITIKA ÉS A NAGYRENDSZEREK VILÁGÁBAN. GONDOLAT, BUDAPEST, 2022.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle