Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
72. évfolyam (2022)
11-12. szám
72. évfolyam (2022) – 11-12. szám
LÁTÓSZÖG
Juhász Orchidea: Service learning: a tanulási célú közösségi szolgálat – Egy útkereső reflexiói
TANULMÁNYOK
Bognár László: Hogyan oktathatunk művészfilmet közoktatásban? – A filmpedagógia néhány kimondatlan, kibeszéletlen előfeltevéséről
MŰHELY
Ádám Anetta: Életvilágok találkozása – egy egyetemi ösztöndíjprogram rejtett tantanterve, oktatási mellékhatásai
L. Pálfi Dorina: Láss, ne csak nézz! – A pedagógushallgatók tudatos hospitálásának elősegítése az osztálytermi státuszviszonyok megfigyelésén keresztül
Kapusi Angéla: Jól nevelni – Gondolatok a művészetalapú módszerek népszerűsítésének érdekében
KÖZELÍTÉSEK
Dobák Judit: Családi stratégiák a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba irányuló felvételi folyamatban
Lubinszki Mária: Vállalkozói kulcskompetenciák az oktatásban
Bikics Gabriella: Kitekintés a német tanárképzésre – Az iskolai gyakorlatok
SZEMLE
K. Nagy Emese: Recenzió A didaktika kézikönyvéről
FALUS IVÁN – ZAGYVÁNÉ SZŰCS IDA (SZERK.): A DIDAKTIKA KÉZIKÖNYVE – ELMÉLETI ALAPOK A TANÍTÁS TANULÁSÁHOZ. AKADÉMIAI, BUDAPEST, 2022.
NAPLÓ
K. Nagy Emese – Lubinszki Mária – L. Pálfi Dorina – Fazekas Róbert: Innovatív helyzetkép a gyakorlatorientált tanárképzés megújításáról – A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatói szimpóziuma a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián – Pécsi Tudományegyetem, 2022. november 17–19.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle