Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
72. évfolyam (2022)
9-10. szám
72. évfolyam (2022) – 9-10. szám
LÁTÓSZÖG
Jakab György: „A jelen nem kor. Inkább válaszút” – Az iskolai állampolgári nevelés mulasztásai
TANULMÁNYOK
Schmidt Katalin Ágnes: Irodalmi szövegek a nyelvoktatásban: Elvárások, előítéletek és a szükséges szemléletváltás
Dombi Judit – Sipos Norbert – Vörös Zoltán: A megváltozott tanulási környezet digitális eszközei – hallgatói tapasztalatok a Pécsi Tudományegyetemen
MŰHELY
Dancsó Tünde: HuCER 2022 konferencia – Jövőkép, célok, kulcsszavak
Tóth-Szerecz Ágnes: A fogyatékossággal kapcsolatos szemléletformálás lehetősége a hatályos köznevelést meghatározó dokumentumokban
Schnider Dorottya: Változatos munkaformák, gondolkodást fejlesztő játékos feladatok a fizikaórán
KÖZELÍTÉSEK
Medovarszki István: Egy modern didaktika megalapozása felé – A hatékony csoportos tanulás ötpilléres komplex modellje
Polónyi István: Miért nincs kémia és fizika tanárszakra jelentkező?
SZEMLE
Imre Katalin: Gyöngybetűk
FORRAY R. KATALIN: ROMOLÓGIA – KUTATÁSTÓL AZ OKTATÁSIG. GONDOLAT, BUDAPEST, 2022.
NAPLÓ
Makai Éva – Trencsényi László: A varsói Öreg Doktor emlékezete – konferenciatudósítás
Demeter Katalin: Mindvégig felelősen – Kelemen Elemér (1937–2022)Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle