Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
72. évfolyam (2022)
07-08. szám
72. évfolyam (2022) – 07-08. szám
LÁTÓSZÖG
Hoffer Éva: Pálya-életrajz
TANULMÁNYOK
Deák Márton: Taníthatatlan klasszikusok? – A mitikus funkció működése a Csongor és Tündében
MŰHELY
Kiss Dávid: „Az olvasás is gondolkodás s az írás is beszéd.” – Kiegészítések és kommentárok az irodalomtanítás körüli vitákhoz
Sándor Ildikó: Az etnopedagógia fogalma – a szájhagyományozó kultúra közvetítésének terminológiai kérdései
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Konczer Kinga: Drámapedagógiáról és diákszínjátszásról röviden – a Liliom című előadás születésének tükrében
KÖZELÍTÉSEK
Bódyné Márkus Rozália: Környezeti problémák megjelenése újabb német ismeretterjesztő gyermek- és ifjúsági irodalmi munkákban – 1–2. rész
Horváth Gábor: A politikai befolyás megjelenése a Ratio Educationisban – Párhuzamok napjainkkal
SZEMLE
Mohr Szilárd: Megérteni Imre Sándort
DONÁTH PÉTER: KONSZENZUSKERESŐ REFORMER A VÁLSÁGOK ÉS SZÉLSŐSÉGEK KORÁBAN. IMRE SÁNDOR A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS AKADÁLYAIRÓL, MŰVELŐDÉSPOLITIKAI SZEREPVÁLLALÁSRÓL, A KÖZNEVELÉSRŐL, S A MAGYAR PEDAGÓGIÁRÓL. TREZOR, BUDAPEST, 2022.
NAPLÓ
Trencsényi László: ÁMK – Tanoda – Agóra. Régi és új változatok a komplexitásra és nyitottságra (Sarud, 2022. június 12.)Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle