Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
72. évfolyam (2022)
03-04. szám
72. évfolyam (2022) – 03-04. szám
LÁTÓSZÖG
Jakab György: A történelem tanítása a 21. század elején
TANULMÁNYOK
Gönczöl Enikő: A finn oktatás X-faktora: A BIZALOM
Esettanulmány a tanárok iránti bizalom evolúciójáról Finnországban az elmúlt 30 évében
MŰHELY
Szalay Luca – Borbás Réka – Füzesi István – Tóth Zoltán: A kémia tantárggyal és a természettudományos kísérletekkel kapcsolatos attitűdök változása egy kutatásalapú természettudomány-tanításhoz kapcsolódó longitudinális vizsgálat során
Bánhegyi Mátyás – Bocz Zsuzsanna – Dósa Ildikó – Németh Eszter – Török Judit – Schiller Katalin – Fajt Balázs: A digitális kényszertávoktatásról hallgatói szemmel: egy teljes egészében online módon megvalósuló félév tapasztalatai a szaknyelvoktatás szemszögéből
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Hamar Pál: Közelítő gondolatok az iskolai testnevelés tanulói munkaterheiről
KÖZELÍTÉSEK
Szőllősi Tamás: Digitális csatornák használata az óvoda és a család kapcsolatában
Tájkép a pandémia előttről
Kelemen Elemér: Az oktatáspolitikai hangsúlyváltozások tükröződése a dualista korszak tantervpolitikájában
Az elemi népiskola
Muity György: A numerus clausus és a bevezetéséből fakadó konfliktusok a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen az 1920-as évek elején
NAPLÓ
Süli Amarilla Luca: Az „Európai nevelés(ek) / oktatás(ok)” nemzetközi konferencián elhangzott előadásokról – Fehérvárcsurgó, 2022. március 25–26.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle