Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
72. évfolyam (2022)
01-02. szám
72. évfolyam (2022) – 01-02. szám
LÁTÓSZÖG
Kerényi Mari: Autonómia
TANULMÁNYOK
Bátori Anikó: A mentortanárok szerepe és tanulása, különös tekintettel az informális és nonformális tanulási eseményekre
MŰHELY
Deli Eszter – Horváth Evelin: Hatásos, releváns, mért: hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztési projektjei Magyarországon
Molnár Zoltán Gábor: Kétévi vakáció: szimbolikus szövegértés, kollaboratív tanulás és a tanulási folyamat demokratizálása – Két év matematika egy gimnáziumi osztályban
Szegedi Eszter: Belvárosi Tanoda: az egyik legrégebbi és legmodernebb alternatív gimnázium – II. Gondolatok a Tanoda eredményességi vizsgálata kapcsán
KÖZELÍTÉSEK
Gyarmathy Éva: Harmónia versus pozitivitás – A pozitív pedagógiáról
Lakatos Péter Levente: A felsőoktatás digitalizációjának eszközei Európában – minőségbiztosítási szemszögből
Czumpf Brigitta: Az angol nyelv tanításának holisztikus megközelítése
SZEMLE
Kozma Tamás: Mérni, értékelni, statisztikázni
HEGEDŰS ROLAND: KOMPETENCIÁK – HÁTRÁNYOK – TÉRSÉGEK. DEBRECENI EGYETEMI KIADÓ, DEBRECEN, 2020.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle