Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
71. évfolyam (2021)
11-12. szám
71. évfolyam (2021) – 11-12. szám
LÁTÓSZÖG
Knausz Imre – Lannert Judit – Szekszárdi Júlia – Tarné Éder Marianna – Földes Petra: Együttműködés, motiváció, műveltség – Oktatási víziók kultúraváltás idején. Kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Knausz Imre, Lannert Judit, Szekszárdi Júlia és Tarné Éder Marianna. Vezette és szerkesztette: Földes Petra.
TANULMÁNYOK
Fináncz Judit – Podráczky Judit – Nyitrai Ágnes – Csima Melinda: Az egészségműveltség vizsgálatának megalapozása a koragyermekkori nevelésben dolgozók körében
Horváth Cintia – Csányi Tamás – Révész László: Iskolai színtéren megvalósuló egészségfejlesztő célú intervenciók elemzése
MŰHELY
Török Balázs – Fejes Judit – Imre Nóra – Szemerszki Marianna: A tanulók iskolatapasztalata intézményvezetők és pedagógusok percepciójában
Szebényi Csilla: Belvárosi Tanoda: az egyik legrégebbi és legmodernebb alternatív gimnázium – I. Pedagógiai munka a Belvárosi Tanodában
Klima Gábor: Egy STEAM oktatásimodell-kísérlet társadalmilag érzékeny témákban
KÖZELÍTÉSEK
Fodor Éva: környezeti nevelés koncepciója és annak változásai a főbb ENSZ-dokumentumok tükrében
Földes Petra: Inkluzív oktatás Portugáliában – „All means all”
SZEMLE
Revákné dr. Markóczi Ibolya: Körkép a fenntarthatóságra nevelés aktualitás problémáiról
MÓNUS FERENC: A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS TRENDJEI, LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁSBAN. CHERD, DEBRECEN, 2020.
Kerényi Mari: Feri bácsi, a Tanár úr – és a többiek
KARDOS FERENC – TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: FESTETT EGEK. ÚJ HELIKON BT., BUDAPEST, 2021.
NAPLÓ
Ökördi Réka – Müller Vanessa – Tary Blanka: Beszámoló a XXI. Országos Neveléstudományi Konferenciáról
Tóth Judit – Fodor Richárd: Miért tanítsunk történelmet? – A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság konferenciája, 2021. szeptember 16-18.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle