Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
71. évfolyam (2021)
09-10. szám
71. évfolyam (2021) – 09-10. szám
LÁTÓSZÖG
Kaposi József: Terebélyes árnyék
TANULMÁNYOK
Urbán Péter: A memoriter mint tudás a 21. század iskolájában
P. Márkus Katalin – Fajt Balázs: Anglisztika szakos hallgatók szótárhasználati szokásai: egy interjúkutatás eredményei
MŰHELY
Molnár Gyöngyvér – Pásztor Attila – Kiss Renáta – Csapó Benő: Az eDia online diagnosztikus értékelő rendszer: a személyre szóló fejlesztés alapvető eszköze
Gerlang Vivien: A digitális bennszülöttek IKT-használati szokásainak vizsgálata a földrajzórán és azon kívül
Pintye Erzsébet: Digitális eszközök a német mint idegennyelv-oktatásban – A távoktatás tapasztalatai (Kutatási beszámoló)
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Szőcs Álmos: Érték- és értelmezési határok a környezeti nevelésben? – Gondolatok közelítése Könczey Réka válaszcikke kapcsán
KÖZELÍTÉSEK
Borbély-Pecze Tibor Bors – Pálvölgyi Lajos – Tajtiné Lesó Györgyi: Pályaedukációs tanulásmenedzsment-rendszerek – Elvárások és példák
Polónyi István: Megéri-e doktorálni?
SZEMLE
Imre Anna: Egy sokoldalú nevelésszociológia-kötet
PUSZTAI GABRIELLA (SZERK.): NEVELÉSSZOCIOLÓGIA. DEBRECENI EGYETEMI KIADÓ, DEBRECEN, 2020.
Ceglédi Tímea – Kozma Kitti: „Legyen tehát a TDK ÖRÖK!”
SZÉCSI GÁBOR: A MEGÚJULÁS MŰHELYEI – A MAGYAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁK TÖRTÉNETE – 2011–2020. AKADÉMIAI, BUDAPEST, 2021.
Jakab György: Heroikus történelmi üzenet Beregszászból
KÉSZ BARNABÁS – NEBDÁL KLÁRA – SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY IBOLYA: A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETE I. A KEZDETEKTŐL A SZATMÁRI BÉKÉIG. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA SZÁMÁRA. KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG, BEREGSZÁSZ, 2018. & BRAUN LÁSZLÓ – KÉSZ BARNABÁS – LEFKÓ JÁNOS – SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY IBOLYA: A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETE II. A SZATMÁRI BÉKÉTŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉIG. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA. KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG, BEREGSZÁSZ, 2018. & SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY IBOLYA – BRAUN LÁSZLÓ – NEBDÁL KLÁRA – SZAKÁL IMRE: A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETE III. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ VÉGÉTŐL AZ EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGIG. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 9. OSZTÁLYA SZÁMÁRA. KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG, BEREGSZÁSZ, 2020.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle