Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
71. évfolyam (2021)
07-08. szám
71. évfolyam (2021) – 07-08. szám
LÁTÓSZÖG
Gúti Erika: Alulról jövő nyelvpolitika: A szelíd nyelvpolitikai modell
TANULMÁNYOK
Rajnai Richárd: Az médiaoktatás gyakorlata a 21. századi Magyarországon
MŰHELY
Tőzsér Anett – Kudlotyák Krisztina – Puskás Attila: Távoktatás a Kárpát-medencei közoktatásban a járványhelyzet időszakában
Szontagh Pál Iván – Tolnai Ágnes: A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés fejlesztése a kombinált képzésszervezés eszközeivel
Varga Andrea: Digitális történetmesélés a HÍD-ban – „Az én storytellingem”
Tóth Judit: A 2020. májusi-októberi középszintű történelemérettségi írásbeli feladatsorok itemszintű vizsgálata
KÖZELÍTÉSEK
Mátó Áron: A Dózsa-mém pedagógiai jelenvalósága
Bacher-Tuli Andrea: Új megközelítések a történelemtanításban – A differenciálás lehetőségei
P. Farkas Ilona: Ideológiai offenzíva – Franciatankönyvek a magyar gimnáziumokban 1956 és 1968 között
SZEMLE
Fodor Richárd: Adaptív tudás kialakítása a történelemórákon
KOJANITZ LÁSZLÓ: A TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2021.
NAPLÓ
Kerényi Mari: Az iránytű – Klein Sándor 80. születésnapjáraCopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle