Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
71. évfolyam (2021)
05-06. szám
71. évfolyam (2021) – 05-06. szám
ELŐSZÓ
Molnár György: A vendégszerkesztő előszava
LÁTÓSZÖG
Molnár György – Lükő István: A szakképzés összetettsége, problémahálója, aktuális kérdéskörei és sajátosságai
TANULMÁNYOK
Zachár László: A népesség munkaerőpiaci aktivitása az iskolai végzettség függvényében
Palotás József: Fogalmi metamorfózisok a magyar szakképzésben
MŰHELY
Karl Éva – Molnár György: A digitális kompetencia fejlesztésének igénye és lehetőségei a szakképzésben, napjaink reformterhelt világában
Lükő István: Kétféle technológia
KÖZELÍTÉSEK
Henczi Lajos: A szakképzés és felnőttképzés átalakulásának főbb jellemzői – alulnézetből is. Avagy: ne bonyolítsd, ami egyszerű, s egyszerűsítsd, ami bonyolult
Bognár Mária: A munkaerőpiaci kulcskompetenciák élményközpontú fejlesztésének lehetséges hatásai Somogy megye aprófalvaiban – A felnőttképzés nevelésszociológiai vonatkozásai
Mészáros Attila: A Riemann-Thomann személyiségdimenziók pedagógiai alkalmazási lehetősége a szakképzésben
SZEMLE
Kraiciné Szokoly Mária: Fókuszban a szakképzés
CSEHNÉ PAPP IMOLA – KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA (SZERK.): 42. PEDAGÓGIAI PROBLÉMAHELYZETEK FELDOLGOZÁSA BLOCKBUSTEREK SEGÍTSÉGÉVEL. AKADÉMIAI, BUDAPEST, 2020.
Németh Balázs: Reflexiók egy aktuális UNEVOC műszaki szakképzési tanulmányról
GITA SUBRAHMANYAM: STUDY ON THE TRENDS SHAPING THE FUTURE OF TVET TEACHING. UNESCO – UNEVOC, BUDAPEST, 2020.
NAPLÓ
Pap Anna: „Beszélgetések a szakképzésről” – egy szakmai párbeszédsorozat első alkalma (2021. március 26.)
Mezei Katalin: Felismerni a lehetőséget – A szakképzésrőlCopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle