Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
71. évfolyam (2021)
03-04. szám
71. évfolyam (2021) – 03-04. szám
LÁTÓSZÖG
Glashütter Melinda: „Visszaadni az önrendelkezés lehetőségét” – Öninterjú az Arany Iránytű Programról
TANULMÁNYOK
Elekes Györgyi: A történelem kereke – A szóbeliség jelentősége perifériára szorult cigány közösségek életében
Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazakas Ida – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi: Pályainformációtól a közösségi karrier-konstrukcióig – A kettuneni közösségi médiára alapozott pályatanácsadási modell vizsgálata a hazai gyakorlatban
MŰHELY
M. Pintér Tibor – Bodnár Éva – Dósa Katalin – Dorner Helga – Lénárt Krisztina – Lengyelné Dr. Molnár Tünde – Gorana Misic – Ollé János – Margaryta Rymarenko – Vörös Zoltán – Dringó-Horváth Ida: Oktatásinformatikai helyzetkép a magyarországi felsőoktatásban
Gyarmathy Éva – Gyarmathy Zsófia – Szabó Zénó: A Sakkpalota képességfejlesztő program hatásvizsgálata
Temesi Apol: Nyersanyag-alapú didaktika – Az anyagismeret érzékszervekre ható módszertanai a designoktatásban
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Flach Richárd – Nagy Ádám: Különlegesség és bevonás: mitől lesz egy ünnepély ünnep? – Gondolatok Katonáné Kutai Erika Az ünnepi műsorok mint az iskolai közösségek rituáléi c. cikke kapcsán
Könczey Réka: A környezeti nevelés agilitása – Gondolatok Szőcs Álmos Oda és vissza (A környezeti nevelés értelmezése az antipedagógiában, az antipedagógia értelmezése a környezeti nevelésben) című cikke kapcsán
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Veszprémi Ildikó: A megoldás
KÖZELÍTÉSEK
Horváth Karina: A két tanítási nyelvű általános iskolák integrációs problémái
SZEMLE
Körtvélyesi Franciska: Az életreform napvilágra került történetei
KEMPF KATALIN – VINCZE BEATRIX – NÉMETH ANDRÁS (SZERK.): AZ ÉLETREFORM ÉS A MŰVÉSZETEK. MŰCSARNOK – MAGYARORSZÁGI REFORMPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, BUDAPEST, 2020.
Földes Petra: Családi fényképalbum
CZIKE BERNADETT – GLOVICZKI ZOLTÁN (SZERK.): VÁLTOZÁS, MEGÚJULÁS AZ ISKOLÁBAN. APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA, VÁC, 2021.
LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT...
Csapó Benő: Nagy József 1930 – 2021Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle