Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
71. évfolyam (2021)
01-02. szám
71. évfolyam (2021) – 01-02. szám
LÁTÓSZÖG
Németh Tibor: Küldetés az intézményes átnevelés okozta traumából való gyógyításra – Kárhelyreállító igazságszolgáltatás az amerikai egyesült államokbeli őslakos közösségekben
TANULMÁNYOK
Flick-Takács Nikolett: Az egész életen át tartó tanulás megalapozásának vizsgálata kérdőíves módszerrel magyar és német pedagógusok körében
Dr. Lukács J. Ágnes – Takács Johanna – Kitzinger István – Dr. Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna – Dr. Kapitány-Fövény Máté – Szabó Gábor – Prof. Dr. Falus András – Dr. Feith Helga Judit: Iskolai cyberbullying-intervenció rövid- és hosszútávú eredményessége a segítségkérés és a programmal való elégedettség dimenziójában – A TANTUdSZ ifjúsági egészségnevelési program tapasztalatai általános iskolások körében
MŰHELY
Csizmazia Katalin: Rogers Akadémia – Egy tanulócsoport története és jelene
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Szőcs Álmos: Oda és vissza – A környezeti nevelés értelmezése az antipedagógiában, az antipedagógia értelmezése a környezeti nevelésben
KÖZELÍTÉSEK
Tudlik Csilla: Pályaérdeklődési sajátosságok az életkor és a tanulmányi eredmény függvényében
Gönczöl Enikő: Mi van a sikerek mögött? – A szingapúri oktatásfejlesztés dinamikája
SZEMLE
Imre Anna – Gordon Győri János: Innovációs aktivitás és eredményesség az oktatásban
HALÁSZ GÁBOR – FAZEKAS ÁGNES – LUKÁCS TEODÓRA (SZERK.): AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK DINAMIKÁJA AZ OKTATÁSI ÁGAZATBAN. AKADÉMIAI, BUDAPEST, 2020.
Dallman Kristóf: Tíz év Történelemt@nítás
F. DÁRDAI ÁGNES – KAPOSI JÓZSEF – KATONA ANDRÁS (SZERK.): TÖRTÉNELEMT@NÍTÁS A TÖRTÉNELLEMTANÍTÁSÉRT – VÁLOGATÁS A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ONLINE FOLYÓIRAT ÍRÁSAIBÓL (2010–2020). MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT, BUDAPEST, 2020.
Rapos Nóra: Mit tanulhatunk belőle?
HALÁSZ GÁBOR – FAZEKAS ÁGNES: A TUDÁS KELETKEZÉSE. GONDOLAT, BUDAPEST, 2020.
Aczél Anna: „A Charta nem jogszabály...”
MAKAI ÉVA – TRENCSÉNYI LÁSZLÓ (SZERK.): ADALÉKOK A GYERMEKI JOGOK MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÉHEZ. MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG (MPT), BUDAPEST, 2020.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle