Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
70. évfolyam (2020)
11-12. szám
70. évfolyam (2020) – 11-12. szám
LÁTÓSZÖG
Victor András: Szubszidiaritás a közoktatásban
TANULMÁNYOK
Katona András: Dagály és apály – A Trianon-kép változásai a Horthy-korszak és a szocialista időszak magyarországi történelemtankönyveiben I – II.
Szettele Katinka: Kreatív pedagógia – A kreativitás fejlesztésének oktatási koncepciója
MŰHELY
Beke Ottó – Szabó Emília: Versaktualizációk a digitális korban
Schnider Dorottya – Hömöstrei Mihály: Régen minden jobb volt? – Digitális és papír alapú házi feladatok a fizika órán
KÖZELÍTÉSEK
Katonáné Kutai Erika: Az ünnepi műsorok mint az iskolai közösségek rituáléi
Vécsey Virág: Animáció és oktatás – Az animációs edukációs tartalmak kognitív kontextusai
SZEMLE
Csordásné Bölcsics Márta: Emlékek kincsesládája
M. NÁDASI MÁRIA (SZERK.): PEDAGÓGUSOK TANÍTÓJA. EMLÉKKÖTET HUNYADY ZSUZSA TISZTELETÉRE. TAKÁCS ETEL PEDAGÓGIAI ALAPÍTVÁNY, BUDAPEST, 2020.
K. Nagy Emese: Stabil alapok a kísérletezéshez
SZŰTS ZOLTÁN: A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA ELMÉLETE. AKADÉMIAI, BUDAPEST, 2020.
Stummer Krisztina: Csokorba gyűjtött nőtörténet
ÁCS MARIANNA – CZEFERNER DÓRA – PUSZTAFALVI HENRIETTE – TAKÁCS ZSUZSANNA MÁRIA (SZERK.): „ASSZONYOKNAK IGEN SOKAT KELL TUDNI...” – ÚJ KUTATÁSOK A NŐNEVELÉS TÖRTÉNETÉRŐL. KRONOSZ, PÉCS, 2019.
Trencsényi László: Károli Könyvek a drámáról
LANNERT KERESZTÉLY ISTVÁN: BEVEZETÉS A DRÁMAPEDAGÓGIÁBA – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT. L'HARMATTAN, BUDAPEST, 2020.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle