Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
70. évfolyam (2020)
7-8. szám
70. évfolyam (2020) – 7-8. szám
LÁTÓSZÖG
Horváth Zsuzsanna: A húrok pengetése – Virtuális bevezető tantervi vitákhoz
TANULMÁNYOK
Gyertyánfy András: Folytonos kanonizáció – A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai a német történelemdidaktikában
Langerné Buchwald Judit – Muity György: Az alternatív oktatás finanszírozásának változása a rendszerváltozástól napjainkig
MŰHELY
Kinyó László – Dancs Katinka – Huszka Noémi: Tanítók véleménye az emberismereti, társadalmi-kulturális és civilizációs témák tanításának céljairól és tanórai feldolgozásáról
Botos Réka – Paveszka Dóra: „Egymás szemében... – avagy egy fejlesztőpedagógus és egy magyartanár együttműködése az online és offline térben”
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Medovarszki István: Lebutítás vagy disszemináció? – A kulturális javak átadását gátló tényezők a konstruktivizmus és az újmédia szemszögéből
KÖZELÍTÉSEK
Nahalka István: A közoktatás központi tartalmi szabályozásának két paradigmája
NAPLÓ
Veszprémi Attila: (Azért is) fókuszban az otthonoktatás – Beszámoló a PedLabor 2020. márciusi konferenciájárólCopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle