Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
70. évfolyam (2020)
5-6. szám
70. évfolyam (2020) – 5-6. szám
LÁTÓSZÖG
Kereszty Zsuzsa: „Nagy itt a szabadság, nagy a felelősség” (Annamária, 13 éves). Kísérlet arra, hogy megértsük – e sorok írója maga is megértse – a 30 éves Rogers Iskolát mint jelenséget – 2. rész
TANULMÁNYOK
Szűts Zoltán: A digitális pedagógia jelenségei és megnyilvánulási formái
MŰHELY
Tajtiné Lesó Györgyi – Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes – Kenderfi Miklós: „Karantén-tanácsadók” – Hazai pályaorientáció, pályaedukáció a karantén alatt a tanácsadók szemszögéből
Vojtek Ildikó: Drámapedagógia – színházi nevelés – alkalmazott színház. Mi micsoda?
ISKOLA – VILÁG
Jáki László: Önképzőkörök – A tehetségmentés egy lehetséges útja
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Széll Krisztián: Iskola a társadalomban – társadalom az iskolában (Válasz Ercse Kriszta vitairatára)
Forray R. Katalin: Cigányiskola vagy vegyes iskola?
KÖZELÍTÉSEK
Jakab György: „Második otthonunk” hazaérkezett – Az iskolai és az otthoni digitális kultúra közeledése járvány idején
Juhász Ágnes: Szabályozás, felelősség, autonómia az oktatásban
SZEMLE
Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet
FINTOR GÁBOR: IMPLEMENTÁCIÓ ÉS TANULÓI ATTITŰDÖK. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FUNKCIÓJA EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓ ISKOLÁIBAN. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2019.
Szabóné dr. Kármán Judit: Végig nem járt utak
MÁTÉ GÁBOR: SZÉTSZÓRT ELMÉK. A FIGYELEMHIÁNY ZAVAR ÚJ GYÓGYMÓDJA. LIBRI, BUDAPEST, 2020.
Ács Marianna: Flow a múzeumokban
DOMINEK DALMA LILLA: FLOW, AVAGY JÁTÉKOS KOMMUNIKÁCIÓ A MÚZEUMOKBAN. AZ ÉLMÉNYCENTRIKUS ÉS AZ INFORMÁCIÓCENTRIKUS TÁRLATVEZETÉS MEGÍTÉLÉSE ÉS LEHETŐSÉGE KÉT HAZAI MÚZEUMBAN. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2020.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle