Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
70. évfolyam (2020)
3-4. szám
70. évfolyam (2020) – 3-4. szám
LÁTÓSZÖG
Kereszty Zsuzsa: „Nagy itt a szabadság, nagy a felelősség” (Annamária, 13 éves). Kísérlet arra, hogy megértsük – e sorok írója maga is megértse – a 30 éves Rogers Iskolát mint jelenséget – 1. rész
TANULMÁNYOK
Juhász Valéria: Az új kutatási eredmények beépítése a diszlexiások fejlesztésébe. M. J. Snowling Dyslexia – A very short introduction című műve alapján
MŰHELY
Havas Péter – Kocsisné Busa Anna: A környezeti nevelés fejlesztése Újbudán az Önkormányzat finanszírozásával és szakmai támogatásával
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Ercse Kriszta: Deficitszemlélet a kutatói diskurzusban
Knausz Imre: Szabad-e pipázni Tóra-olvasás közben? (Popkultúra-vita)
Nahalka István: Popkultúra az iskolai tanulásban – Konstruktivista fogódzók, esélyegyenlőtlenségi szempontok (Popkultúra-vita)
Trencsényi László: „Meg kell tanulnunk ezt a nyelvet” (Popkultúra-vita)
Manxhuka Afrodita: Blockbusterek az irodalomórán, avagy a populáris kultúra helye a magyartanításban (Popkultúra-vita)
Horváth László: A popkultúra és a játék szerepe a konstrukcionista tanuláselmélet megvalósításában (Popkultúra-vita)
Pirkhoffer Ervin: Földrajzóra a Tatooinon (Popkultúra-vita)
Szélesi Sándor: A popkultúra okosabbá tesz (Popkultúra-vita)
KÖZELÍTÉSEK
Polónyi István: A felsőoktatás és a beiskolázási verseny
Leveleki Eszter: Személyes feljegyzések 1964-ből (szerk. Fábri Ferenc)
SZEMLE
Dancs Katinka: Pedagógiai problémahelyzetek feldolgozása blockbusterek segítségével
LŐRINCZ ANDREA – NAGY ÁDÁM (SZERK.): 42. PEDAGÓGIAI PROBLÉMAHELYZETEK FELDOLGOZÁSA BLOCKBUSTEREK SEGÍTSÉGÉVEL. KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM – IFJÚSÁGSZAKMAI TÁRSASÁG, BUDAPEST, 2019.
Boros Julianna: Nyelvi és társadalmi hátrányok szerepe a cigány, roma tanulók iskolai előrehaladásában
VARGA ARANKA: A RENDSZERVÁLTÁS GYERMEKEI. CIGÁNY/ROMA FIATALOK ÉLETÚTJA EGY HÚSZ ÉVET FELÖLELŐ KUTATÁS TÜKRÉBEN. PTE BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK WLISLOCKI HENRIK SZAKKOLLÉGIUM, PÉCS, 2018.
NAPLÓ
Nádasi András: In memoriam dr. Jáki László
Tószegi Zsuzsanna: A tudós tanár – tanár tudós: Jáki LászlóCopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle