Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
70. évfolyam (2020)
1-2. szám
70. évfolyam (2020) – 1-2. szám
LÁTÓSZÖG
Pénzes Dávid: „Egy egyensúlyozást, egy kötéltáncot játszottak” – Beszélgetés Halász Gáborral
TANULMÁNYOK
Bognárné Dr. Kocsis Judit: Hazai neveléstudományi kutatások összefoglalóiban megjelenő vallásos neveléssel összefüggő témák – a 2010 és 2019 közötti időszakban
Dringó-Horváth Ida – Menyhei Zsófia: A nyelvkönyvpiac változásai – Nyelvkönyvcsaládokhoz kapcsolódó digitális tananyagok vizsgálata
MŰHELY
Dömsödy Andrea – Szakmári Klára: Több mint 30 év a könyvtárostanár szakma alakításában és képviseletében
ISKOLA – VILÁG
Ismeretlen szerző: Szüdi János élete és kora – A tanügyigazgatás harminc esztendejének tükre – E. Vámos Ágnes és Trencsényi László összeállítása
Jakab György: Az iskolai állampolgári nevelés – a különböző pedagógiai kultúrákban és az ifjúságszociológiai kutatásokban
Fodor Éva: A fenntarthatóság értelmezése és elvi keretei
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Nagy Ádám: Jedik, varázslók és zombik mint diskurzusképző konstruktivisták – A popkultúra bevonási lehetőségei a tanulási folyamatba
KÖZELÍTÉSEK
Czumpf Brigitta: IKT-látkép Indiáról – oktatás, infrastruktúra, szabályozók
SZEMLE
Sárkány Péter: A nevelésfilozófia új kézikönyve
GABRIELE WEISS – JÖRG ZIRFAS (SZERK.): HANDBUCH BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPHILOSOPHIE. SPRINGER VS, WIESBADEN, 2020.
Dráviczki Sándor: Magyarországi tanítóképzés az 1918-1919. évi forradalmak idején
DONÁTH PÉTER: PEDAGÓGUSOK AZ 1918-1919. ÉVI POLITIKAI FORGÓSZÉLBEN. TREZOR, BUDAPEST, 2020.
Karagits Kira – Zelena András: Kockul, belinkel, „drive-ban szerkeszt”
SZŰTS ZOLTÁN: ONLINE. AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ TÖRTÉNETE, ELMÉLETE ÉS JELENSÉGEI. WOLTERS KLUWER, BUDAPEST, 2018.Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle