Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
69. évfolyam (2019)
11-12. szám
69. évfolyam (2019) – 11-12. szám
LÁTÓSZÖG
Jakab György: „Iskola a határon” – A digitális médiumok elterjedésének oktatási vonatkozásai
TANULMÁNYOK
Kalocsai Janka – Kaposi József: Tanítjuk vagy tanuljuk a demokráciát? Egy felmérés és tanulságai
Makk Gábor: A tanulásfelfogás modellezése a kommunikációs technológiákhoz történő adaptálódás tükrében
Molnár Gyöngyvér – Turcsányi-Szabó Márta – Kárpáti Andrea: Az interaktív tanulási környzetektől a módszertani megújuláson át a kreatív önkifejezésig
MŰHELY
Imre Anna – Török Katalin: A Komplex Instrukciós Program bevezetése intézményi tapasztalatok tükrében
Kamp Alfréd: A visegrádi együttműködés rendszerét népszerűsítő tananyag fejlesztése a LearningApps online feladatszerkesztővel
Sági Matild – Jankó Krisztina: Az általános iskolai idegennyelv-oktatásról
ISKOLA – VILÁG
Boross Ottilia – Pléh Csaba: Versengés és együttműködés az emberi viselkedésben
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Bárdos Jenő: A nyelvtudás elbírálásának rövid története, problémái és korlátai
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Dibuz-Pávics Judit: Pozitív oktatás, boldogságra nevelés a barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziumban
SZEMLE
Kristóf Zsolt: Felsőoktatási kutatások a lemorzsolódás témakörében
PUSZTAI GABRIELLA – SZIGETI FRUZSINA (SZERK.): LEMORZSOLÓDÁS ÉS PERZISZTENCIA A FELSŐOKTATÁSBAN. DEBRECENI EGYETEMI KIADÓ, DEBRECEN, 2018.
Molnár-Kovács Zsófia: Nőnevelésről egy új korban
KÉRI KATALIN: LEÁNYNEVELÉS ÉS NŐI MŰVELŐDÉS AZ ÚJKORI MAGYARORSZÁGON. KRONOSZ, PÉCS, 2018.
Mohr Szilárd: Alaposság és természetesség
MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA: A MAGYAR TANKÖNYVKUTATÁSOK FORRÁSDIMENZIÓI (1867–1918). INSTITUTIO, PÉCS, 2018.
Rácz Edit: Terminológia nemcsak terminológusoknak
FISCHER MÁRTA: TERMINOLÓGIA ÉS FORDÍTÁS . INSTITUTIO, PÉCS, 2018.
Forray R. Katalin: Egy népcsoport megértése felé
ORSÓS ANNA (SZERK.): FÓKUSZBAN AZ AKÁCLIGET. PTE BTK WHSZ, PÉCS, 2018.
Takács Géza: Pozsonyi mesék nem csak pozsonyi gyermekeknek
FORGÁCS PÉTER: FADRUSZ. POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS, POZSONY, 2018. & KACSINETZ KRISZTIÁN: BATKA, A POZSONYI MUZSIKAMESTER. POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS, POZSONY, 2018. & VIERA KAMENICKÁ: POZSONYI ZSIDÓ MESÉK. POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS, POZSONY, 2018.
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle