Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
69. évfolyam (2019)
9-10. szám
69. évfolyam (2019) – 9-10. szám
LÁTÓSZÖG
Békés Gáspár – Benedekné Fekete Hajnalka – Hill Katalin – Jankó Ferenc – Rózsa Ildikó – Varga Attila – Victor András: Heten a klímadiskurzusról
TANULMÁNYOK
Csonka Sándor: A környezeti attitűdök méréséről – A Módosított Új Ökológiai Paradigma Skála kritikai újraértelmezése
Seres Zoltán: Környezeti szemléletformálás – A fenntarthatóság témakörének feldolgozási módszerei és eszközei a földrajztanításban
Vida Gergő: Reziliencia és SNI – Tanulási zavarral küzdő középiskolások lemorzsolódásának háttérváltozói
MŰHELY
Borsodi Csilla Noémi: Kedvezőtlen tanulói közérzet – és ami mögötte van
Történetek iskolai zaklatásról, kimaradásról és újrakezdésről, tanári és szülői felelősségről
Gulyás Erzsébet: Afantáziások az iskolában
ISKOLA – VILÁG
Braun József: „Tanárnő, a gyerekem nem hajlandó szögletes lenni” – a közoktatásból menekülő szülők interjúinak elemzése
Kraiciné Szokoly Mária – Gyarmathy Éva – Bánátfy Andrea – Pap Anna: A Kognitív Profil Teszt alkalmazásának kiterjesztése – kísérlet a szakképzésben tanuló fiatal felnőttek lemorzsolódásának csökkentésére
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Gyarmathy Éva: Öröm és boldogság az iskolában
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Bogár Andrea: Győri-alma és Gyémántvér
Mezőgazdasági drámajáték a földrajzórán
KITEKINTÉS
Gyimes Luca: Középiskolásként Japánban
Gönczöl Enikő: Hidak az iskola és a munka világa között Skóciában
SZEMLE
Radnóti Katalin: Létezik tökéletes tanár? Vagy csak elég-jó tanárok vannak?
N. KOLLÁR KATALIN – SZABÓ ÉVA (SZERK.): PEDAGÓGUSOK PSZICHOLÓGIAI KÉZIKÖNYVE – III. OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., BUDAPEST, 2017.
Kerényi Mari: Útikalauz a VUCA világhoz
GYARMATHY ÉVA: PSZICHOMEDITÁCIÓ. MÓRA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 2019.
Lévai Júlia: A világ (ki)oktatása
CAROL BLACK: SCHOOLING THE WORLD – THE WHITE MANS LAST BURDEN (A VILÁG [KI]OKTATÁSA – A FEHÉR EMBER UTOLSÓ TERHE). [K. N.], [H. N.], 2010. (FILM)
NAPLÓ
Bíró Zsuzsanna Hanna – Kluzsnik Réka – Orsovszky Gyöngyvér – Tóth Tamás: PedLabor: a közösségteremtő szakmai műhely
Varga Attila – Barna Orsolya: „Oktatás a kockázat korában – az oktatáskutatás szerepe a jövő alakításában”
Szubjektív zöld beszámoló az európai oktatáskutatók 2019-es konferenciájáról (ECER), Hamburg, 2019. szeptember 2-6.
Varga Aranka – Trendl Fanni: Horizontok és Dialógusok Pécsett
Beszámoló a XIX. Országos Neveléstudományi Konferenciáról
Czike Bernadett: Volt egyszer egy tanári kar...
Heller Ágnes, Balassa Péter, Buda Béla, Popper Péter, Ranschburg Jenő és Vekerdy Tamás emlékére
Podráczky Judit: A MESTERTANÍTÓ TANÍTÓMESTER – Tisztelgés Hunyady Györgyné dr. (1942-2019) előtt
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle