Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
69. évfolyam (2019)
5-6. szám
69. évfolyam (2019) – 5-6. szám
LÁTÓSZÖG
Kelemen Elemér: Eötvös népoktatási törvénye
Gyarmathy Éva: Információ és bizonytalanság – avagy az iskola küzdelme a 2.0 szinten
Dobos Orsolya: Tanulócsoportok, tanulóközösségek: paradigmaváltás az alternatív oktatásban?
TANULMÁNYOK
Langerné Buchwald Judit: A tanulás új útjai: a tanulóközösségek
MŰHELY
Eőry Vilma: A tankönyvek nyelviségének identitásalakító, a tanulásban és az anyanyelvi nevelésben betöltött szerepe
Katona József Álmos: A határon túli nyelvhasználat és a határon túl használt tankönyvek nyelvezetének összefüggései
Köllő Zsófia: A romániai magyar tankönyvkiadás és az anyanyelvi tankönyvek
Vančo Ildikó: A szlovákiai magyar nyelvtantanítás kihívásai
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Jakab György: A tömegiskolai testnevelésóra rejtett szocializációs tanterve
ISKOLA – VILÁG
Polónyi István: Az életpályamodell bevezetése után
Takács Géza: KÁKONYI MARCELL – MATÁNYI MARIANNA: Cervelox 2.0. Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz? – A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak bemutatkozása – 3. rész
KITEKINTÉS
Németh Tibor: Rendszerszerű erőszak az írországi javító- és nevelőintézetekben
NAPLÓ
Révész György: Gyermekvasút – egy pedagógiai sikertörténet
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle