Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
69. évfolyam (2019)
3-4. szám
69. évfolyam (2019) – 3-4. szám
LÁTÓSZÖG
Gombocz János: A testnevelés, az iskolai sport
TANULMÁNYOK
Csányi Tamás: Szemelvények az utóbbi tíz év iskolai testnevelés-oktatását szabályozó európai tantervi irányzatokból
Következtetések a mindennapos testnevelés tartalmi fejlesztése érdekében
Borbély Szilvia: A mindennapos testnevelés implementációjának megítélése az Észak-Alföld régióban
Szakály Zsolt – Bognár József – Lengvári Balázs – Koller Ákos: A mindennapos testnevelés fittségi hatásai alsó és felső tagozatos fiúknál: homok a gépezetben
Tóth László – Zala Borbála – Benczenleitner Ottó – Reinhardt Melinda: Testnevelő mentortanárok mindennapos testneveléssel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata személyiségük, énhatékonyságuk és intézményük szervezeti kultúrája tükrében
Kovács Klára – Moravecz Marianna – Nagy Ágoston: Vélemények a mindennapos testnevelésről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és oktatók szemszögéből
MŰHELY
Bognár József: A testnevelés értékorientációja
Révész László: A Komplex Alapprogram Testmozgásalapú alprogramjának kapcsolata a mindennapos testnevelés megvalósítási lehetőségeivel
Fehérvári Anikó – Híves Tamás: A mindennapos testnevelés iskolai feltételei
Takács Alexa – Béres Sándor – Benczenleitner Ottó: Innováció a mindennapos testnevelésre: a korcsolya- és jégkorongoktatás bevezetésének tapasztalatai
SZEMLE
Varga Attila – Horváth Cintia: A fizikai aktivitás globális cselekvési terve 2018–2030: Aktív emberek egy egészségesebb világért
WHO : GLOBAL ACTION PLAN ON PHYSICAL ACTIVITY 2018–2030: MORE ACTIVE PEOPLE FOR A HEALTHIER WORLD. WORLD HEALTH ORGANIZATION, [H. N.], 2018.
NAPLÓ
Csányi Tamás: Nemzetközi Testnevelési Konferencia az Egészség- fejlesztő Testmozgás érdekében (HIPE 2014, 2016, 2018)
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle