Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
68. évfolyam (2018)
11-12. szám
68. évfolyam (2018) – 11-12. szám
LÁTÓSZÖG
Takács Vera: Volt egyszer egy gyerektelevízió
TANULMÁNYOK
Arató Ferenc: A négydimenziós értékelés néhány gyakorlati aspektusa
MŰHELY
Paál Zsuzsanna: Új kvalitatív értékelési módszer a vizuális nevelésben
Kunos Nóra: 12 lépcsőfokon a teljes kiégésig
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Komjáthy Zsuzsanna: „Fogyatékosító” hatások nyomában – Iskolaérettségi problémák, tanulási nehézségek a 21. században
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Veszprémi Attila: Három színpad (Két reggel; Maszkabál)
ISKOLA – VILÁG
Előd Nóra: Zsidóság témájú drámafoglalkozás
Taródi Anna – Tóth Boglárka – Tassi Timián: A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak bemutatkozása – 1. rész
SZEMLE
Imre Anna: A hazai közoktatás indikátorrendszere
VARGA JÚLIA (SZERK.): A KÖZOKTATÁS INDIKÁTORRENDSZERE 2017. MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT – KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET, BUDAPEST, 2018.
Gombos Péter: Mesekönyvek a hátsó polcon
TÓTH BÉLA: EGY FIÚGYERMEK IRODALMI ÉRDEKLŐDÉSÉNEK ALAKULÁSA 2-10 ÉVES KORÁIG. AQUARIUS SZÖVETKEZET, BUDAPEST, 2016.
Bodnár Gábor: Mesekönyvek a hátsó polcon
MORVA PÉTER: MUZSIKÁLÓ GYERMEKRÁDIÓ – ELFELEDETT TÖRTÉNET. MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG (MPT), BUDAPEST, 2018.
Vígh-Kiss Erika Rozália: Tanulási motivációk célorientációs megközelítésben
FEJES JÓZSEF BALÁZS: CÉLOK ÉS MOTIVÁCIÓ – TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET ALAPJÁN. GONDOLAT, BUDAPEST, 2015.
Tölgyesi József: Méltón a küldetéshez
KURUCZ RÓZSA (SZERK.): A PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KULTÚRATUDOMÁNYI, PEDAGÓGUSKÉPZŐ ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR, SZEKSZÁRD, 2017.
NAPLÓ
Trencsényi László: „Kilián István 85 – Debreczeni Tibor 90” – Pódiumbeszélgetés a PIM-ben
Takács Géza: Tűnődések, találkozások II.
Sáska Géza: Csákó Mihály, a közéleti szereplő, az oktatás kutatója és a tanárember (1941–2019)
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle