Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
68. évfolyam (2018)
9-10. szám
68. évfolyam (2018) – 9-10. szám
LÁTÓSZÖG
Kozma Tamás: Gazsó Ferenc és az oktatáskutatás. Egy kötet margójára
TANULMÁNYOK
Dringó-Horváth Ida: IKT a tanárképzésben: a magyarországi képzőhelyek tanárképzési moduljában oktatók IKT-mutatóinak mérése
Lukácsi Zoltán – Fűköh Borbála: Vizsgafejlesztés a magyar felsőoktatásban: Egy egyetemi szaknyelvi vizsga kidolgozása és fogadtatása
MŰHELY
Imre Anna: Tanórán kívüli tanulás az általános iskolában
Kojanitz László: Az elbeszélt történelem forrásainak alkalmazása a történelemórákon
Jakab György: A társadalomismeret tantárgy integrációs törekvései. A történelem és a társadalomismeret versengő együttműködése
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Paál Zsuzsanna: 2D Humanoid Print – egy projekt képei
KITEKINTÉS
Bognárné Dr. Kocsis Judit: Valláspedagógiai nézetek, kutatások nemzetközi kitekintésben
Bogdán Péter: Tapasztalati tudásátadás francia módra
SZEMLE
Trencsényi László: Jövőképek
RADÓ PÉTER: AZ ISKOLA JÖVŐJE (PROGRESS KÖNYVEK). NORAN LIBRO, BUDAPEST, 2017. & SÁRKÁNY PÉTER – TAMÁSKA MÁTÉ: A TANULÁS HELYEI: ISKOLAÉPÍTÉSZET. (TÉRFORMÁK – TÁRSADALOMFORMÁK 1.). MARTIN OPITZ, BUDAPEST, 2017.
Fuxreiter Fanny: Élmény és irodalom
BODROGI FERENC MÁTÉ – CZIMER GYÖRGYI – FŰZFA BALÁZS – SZAKÁLY SZILVIA: ÉLMÉNYKÖZPONTÚ IRODALOMTANÍTÁS. KREATIVITÁS, PRODUKTIVITÁS, KULTÚRAKEZELÉS A DIGITÁLIS KORBAN. SAVARIA UNIVERSITY PRESS, SZOMBATHELY, 2016.
NAPLÓ
Takács Géza: Tűnődések, találkozások I.
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle