Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
68. évfolyam (2018)
5-6. szám
68. évfolyam (2018) – 5-6. szám
LÁTÓSZÖG
Halász Gábor – Horváth Zsuzsanna – Knausz Imre – Kozma Tamás – Radó Péter – Trencsényi László – Vass Vilmos – Villányi Györgyné Jutka: NAT-tervezet, 2018 – szakmai reflexiók
TANULMÁNYOK
Kiss Hedvig – Pikó Bettina: Problémás okostelefon- és internethasználat középiskolás és egyetemista fiatalok körében – a veszélyeztetettség meghatározása klaszteranalízis alapján
MŰHELY
Gergely Ferenc: „Már azt hittem, teljesen elfelejtettek bennünket...”. A rehabilitáció újabb szakasza 1988-1994
Nagy Ádám: A táborozáspedagógia és helye a pedagógiai rendszertanban – A hidden extracurriculum körvonalai
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Molnár Zoltán Gábor: Milyen matematikát kell tanítanunk és azt hogyan? Az egyetemi és a középiskolai matematikatanítás egységének problémájáról
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Gintner Tamásné Hornyák Ágnes: Élmény-portfólió Madáchra hangolva
KITEKINTÉS
Németh Tibor: Regionális autonómia és nyelvpolitika Katalóniában
SZEMLE
Hülber László: Egy innováció folyamata az elmélettől a gyakorlatig
LANSZKI ANITA: DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS A NEVELÉSI-OKTATÁSI FOLYAMATBAN. LÍCEUM, EGER, 2017.
Szilvássy Orsolya: Gyermekirodalom és kognitív irodalompedagógia
MARIA NIKOLAJEVA: READING FOR LEARNING – COGNITIVE APPROACHES TO CHILDRENS LITERATURE. BENJAMINS, AMSTERDAM, 2014.
Trencsényi László: Hagyománykeresőben
KAPOSI JÓZSEF: ÍRÁSOK, BESZÉDEK, INTERJÚK (SZAKE – SZÍN-KÉP – OFI). SZAKTUDÁS KIADÓ HÁZ ZRT., BUDAPEST, 2018. & HORVÁTH ÁGNES – NAGY ÁDÁM – SZEIFER CSABA (SZERK.): IUVENIS III – IFJÚSÁGSZAKMAI KONFERENCIA – KONFERENCIAKÖTET. NEUMANN JÁNOS EGYETEM – IUVENIS IFJÚSÁGSZAKMAI MŰHELY – ISZT APÍTVÁNY, KECSKEMÉT, 2017.
Kozma Tamás: A segítő tudomány kérdései
NAGY ÁDÁM (SZERK.): TIZENKILENCRE LAPOT? SZOCIÁLPEDAGÓGIA A XXI. SZÁZADBAN. PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM – IUVENIS IFJÚSÁGSZAKMAI MŰHELY – ISZT APÍTVÁNY, KECSKEMÉT, 2017.
NAPLÓ
Levendel Júlia: Horgas Béla 1937–2018
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle