Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
68. évfolyam (2018)
3-4. szám
68. évfolyam (2018) – 3-4. szám
LÁTÓSZÖG
Veszprémi Attila: Kié az iskola? Összefoglaló a csömöri oktatási fórumról
TANULMÁNYOK
Balogh Brigitta: Egész-volt a tökéletlenségben – Az egészség nem-mechanikus felfogása, a szellem fogalma és a konduktív pedagógia
Nagy-Czirok Lászlóné: Tévhitek és fogalmi váltások – Hogyan változik a tanulók természettudományos világképe?
MŰHELY
Juhász Valéria: A szövegértés-fejlesztési stratégiák hatékonyságáról
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Hoffmann Rita – Flamich Mária: Egy szemináriumi prezentáció története – Kulturális fogyatékosságtudomány és pedagógia
Baksa Dorina – Pollák Panni – Török Iza: Interjú Juhász Tomival
KITEKINTÉS
Takács Dániel: Erőszak a német iskolákban
Németh Tibor: Franciaország Dél-Amerikában. Francia Guyana (Guyane)
SZEMLE
Makrai Kata: Az elmélet fénye
FLAMICH MÁRIA – HERNÁDI ILONA – HOFFMANN RITA – SÁNDOR ANIKÓ (SZERK.): PARADIGMÁK ÖRVÉNYÉBEN – FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNY MAGYARORSZÁGON. ELTE BGGYK, BUDAPEST, 2017.
Győrik Petra: Online tananyagfejlesztés – lépésről lépésre
OLLÉ JÁNOS – KOCSIS ÁGNES – MOLNÁR ELŐD – SABLIK HENRIK – PÁPAI ANNA – FARAGÓ BOGLÁRKA: OKTATÁSTERVEZÉS, DIGITÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS. LÍCEUM, EGER, 2016.
Forray R. Katalin: Könyv a jedi-rajongók nevelőinek
NAGY ÁDÁM (SZERK.): NEVELJ JEDIT! A KÉPZELET PEDAGÓGIÁJA. ATHENAEUM, BUDAPEST, 2018.
Sziray Zsófia: A tartalomközvetítés új múzeumi lehetőségei
GERMAN KINGA – RUTTKAY ZSÓFIA (SZERK.): DIGITÁLIS MÚZEUM (MÚZEUMI IRÁNYTŰ 12.). SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM, BUDAPEST – SZENTENDRE, 2018.
NAPLÓ
Fábry Béla: Gáspár 80. Egy iskolaalapító emlékezete
Herzog Csilla – Lengyelné Dr. Molnár Tünde – Racsko Réka: Úton a tudástársadalom iskolája felé – Beszámoló a XII. Agria Média Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferenciáról
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle