Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
68. évfolyam (2018)
1-2. szám
68. évfolyam (2018) – 1-2. szám
LÁTÓSZÖG
Makai Éva: Janusz Korczak életpályája a Gettónapló tükrében. Széljegyzetek egy Korczak-kötethez
TANULMÁNYOK
Bakos Antónia Judit – Tiszai Luca: Súlyosan-halmozottan fogyatékos felnőttek figyelmi és emlékezeti működésének elemzése zenehallgatás közben. „Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”
Erdei Luca Alexa – Verderber Éva – Horváth László – Kovács István Vilmos – Kálmán Orsolya: Nemzetközi együttműködésben megvalósuló doktori képzések mint a szervezeti tanulás forrásai
MŰHELY
Bolvári-Takács Gábor: A Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási rendszerének fejlődése a bolognai rendszer bevezetésétől az egyetemmé alakulásig (2006–2017)
Pelyva Imre Zoltán – Kresák Réka – Boda-Ujlaky Judit: A lóasszisztált tevékenységek szociális viselkedésre gyakorolt jótékony hatásáról
ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK
Kojanitz László – Kerber Zoltán: A kísérleti tankönyvfejlesztés folyamata és tapasztalatai
PEDAGÓGIAI JELENETEK
Jáki László: Ady és Kosztolányi útja a Parnasszus felé
Boga Bálint: Első iskolás éveim
SZEMLE
Nahalka István: Van jövője az iskolának
RADÓ PÉTER: AZ ISKOLA JÖVŐJE (PROGRESS KÖNYVEK). NORAN LIBRO, BUDAPEST, 2017.
Veszprémi Attila: Három könyv a mesékről, életre-halálra
SZÁVAI ILONA (SZERK.): A MESE HÍDSZEREPE. PONT, BUDAPEST, 2017. & BÁRDOS JÓZSEF: CSALÁD A TÜNDÉRMESÉKBEN. PONT, BUDAPEST, 2016. & BÁRDOS JÓZSEF: MÁSIK VILÁGOK, MÁSIK VILÁGI LÉNYEK A TÜNDÉRMESÉKBEN. PONT, BUDAPEST, 2017.
Gál-Szabó Zsófia: Játékos gondolkodásfejlesztés
JÓZSA KRISZTIÁN – ZENTAI GABRIELLA – HAJDUNÉ HOLLÓ KATALIN: A GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE 4–8 ÉVES ÉLETKORBAN – MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV SZÜLŐKNEK, ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK, TANÍTÓKNAK. KÉZIKÖNYV, MÉRŐESZKÖZÖK ÉS KÁRTYAGYŰJTEMÉNY. MOZAIK, SZEGED, 2017.
NAPLÓ
Gyetvan Renáta: Egy este Arannyal Tanárok éjszakája a Petőfi Irodalmi Múzeumban
Az 1994 és 2019 között megjelent lapszámok pdf-forrása az OSZK folyóirattára:
https://epa.oszk.hu
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle