Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
A 73. évfolyam (2023) 09-10. számának
ÖNÁLLÓ KÉPSOROZATA
Ugrás a lapszámhoz!
A képekről
Cikkfüggetlen képeink ezúttal egy egykori budapesti iskolai alkotóműhely nyár eleji táborában forgatott, de végül el nem készült kisfilmetűd képkockáit mutatják. Az etűd tervezett címe ez volt: „Time to say less”, korábbi munkacíme pedig: „Tagore-film”.

Lapszámunkban Céleste L. Egoland írása mesél erről a műhelyről. Itt a szerző jó néhány megvalósult kisfilmet be is mutat képekkel, szövegekkel, illetve a maguk valójában is – az ÚPSz e megjelenéssel együtt elinduló új online felületén, a blog.upszonline.hu oldalon.

Mind a cikkfüggetlen képek, mind a fent említett, személyes hangú képes-emlékező írás eredetileg egy fotóanyaghiány okozta „tűzoltás” egyszerű kísérleteként és terveként született. Az előző, 2023/7–8. számunkhoz sokáig nem sikerült fotókat szereznünk, így jómagam mint szerkesztő ajánlottam saját múltamból egy összeállítást, amely történetesen az említett alkotóműhely filmjeinek kockáiból áll. A műhely egykori tagjaként pedig Céleste L. Egoland némi unszolás után vállalta, hogy jegyzeteket ír a képekhez.

Erre az összeállításra végül nem volt szükség, mert egy szerencsés véletlen folytán egyszer csak az ölünkbe pottyant egy, a 7–8. lapszámhoz szorosabban kapcsolható fotóanyag. De a kisfilmekről szóló képes jegyzetek addigra már önálló írássá kívántak lenni, és nem akartak fiókban maradni. Ha pedig már így esett, a cikkfüggetlen képanyagot egy ide kapcsolható, de el nem készült kisfilm kockáiból állítottuk össze. Természetesen fölismerhető emberalak vagy arc ez utóbbiakon nem szerepel. A képek a címlapon, illetve a B2, 3., 7., 32., 51., 85., 101., 124–126., 131. és 143. oldalakon láthatók.
VESZPRÉMI ATTILACopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle