Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
A 73. évfolyam (2023) 01-02. számának
ÖNÁLLÓ KÉPSOROZATA
Ugrás a lapszámhoz!
A képekről
Nyári táborok

Az iskolai élet nyáron megáll, elalszik. A természet és a gyerekek viszont éberek, élettel teliek. A táborok jó esetben erre reagálva a gyerekek természettel való kapcsolatára helyezik a hangsúlyt. A Tündérkert és a Nagyon Zöld Tábor keretein belül a gyerekek életkori sajátosságaiknak meg-felelő szinten, saját tapasztalataik és megélésük szerint mélyítik a természettel való kapcsolatu-kat, és foglalkoznak a környezettudatossággal.

Amikor aktívan jelen vagyunk a természetben, időről időre óhatatlanul eszünkbe jut a klí-makatasztrófa, amit valahogyan el kell helyeznünk a gondolati és érzelmi világunkban egy-aránt. Vajon ebből mit, mennyit és hogyan kommunikáljunk, jelenítsünk meg a gyerekek számára, ha legtöbben felnőttként sem tudjuk, mik a válaszaink az ezzel kapcsolatos kérdések-re, hogy mi is a valódi probléma és a teendőnk? Az említett két tábor szervezőivel arra jutot-tunk, hogy a legtöbb, amit tehetünk ez ügyben, hogy aktívan ápoljuk a gyerekekben a termé-szettel eleve meglévő kapcsolatukat, és átélhetővé tesszük számukra a fenntarthatóság szemléle-tét. Ennek a hogyanja persze számos kérdést rejt magában… Minden-esetre azt gondoltuk a legfontosabbnak, hogy felnőttként alaposan járjuk körül, mélyítsük el saját magunkban ezt a szemléletet, és tanuljuk meg átültetni a gyakorlatba. Folyamatosan szükség van a kapcsolódó ismeretek bővítésére, aktualizálására, a változásokra történő folyamatos reflektálásra, hogy hite-les és követhető mintává válhassunk a gyerekek számára.

A táborban szemetet szedtünk a környező erdőkben, közelről ismerkedtünk a minket köz-vetlenül körülvevő növény- és állatvilággal, megfigyeltük, hogy mennyi szemetet termelünk egy hét alatt (miközben törekedtünk arra, hogy minél kevesebb legyen), növényt ültettünk, csíráztattunk, elhasznált ruhaneműkből készítettünk rongyszőnyeget, színjátszottunk, elkép-zeltük és megépítettük a környezettel összhangban élő falvaink makettjét, ebéd után mesét hallgattunk a méhekről, ékszert készítettünk kidobott kávékapszulákból, szezonális gyümöl-csöket és zöldségeket ettünk együtt (tudatosítva, hogy honnan jött, amit megeszünk) és nem utolsósorban: játszottunk, játszottunk, játszottunk, hogy minél jobban megismerjük egymást és magunkat egymás mellett. Szabadon, a természetben, a fáink árnyékában. Jó volt.

A képek a címlapon, illetve a 3., 30., 48., 70., 91., 108., 117., 123. és a 139–143. olda-lakon láthatók.
GERGELY ANNA JÁZMINCopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle