Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
A 70. évfolyam (2020) 11-12. számának
ÖNÁLLÓ KÉPSOROZATA
Ugrás a lapszámhoz!
A képekről
A lapszámban látható alkotásokat az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékén készítették a hallgatók különböző animációs órákon. 2020 tavaszán indultak először animációval foglalkozó kurzusok a tanszéken. A hallgatók a Műfajismeret-Műhelygyakorlat órapárt és egy Szoftverismeret kurzust is választhatnak BA tanulmányaik során az animációval való ismerkedésre. Az órapár műfajismereti felében animációelmélettel, animációtörénettel, a műfaj eredetével, mozgóképpel közös gyökereivel, narratív stratégiáival foglalkoztunk a kezdetektől napjainkig. Az animációra gyakran a film (mostoha) kistestvéreként tekintünk, de az utóbbi évtizedekben alakult tudományos platformok (pl. Society for Animation Studies) és folyóiratok (Animation Studies, Animation: An Interdisciplinary Journal) pozitív változást jeleznek; a szakma és a szélesebb közönség is egyre inkább felismeri a műfajban rejlő lehetőségeket, melyek messze túlmutatnak a gyerekeknek szánt – egyben sajnos gyakran rossz minőségű, giccses – meséken. A kurzus során hangsúlyt fektetünk az animációs nyelv interpretációs nyitottságára, közösen nézünk filmeket, feltárva különböző jelentésrétegeket és formai sajátságokat. Sokat foglalkozunk tartalom és forma viszonyával, tudatosítva az animáció stiláris sokféleségében rejlő történetmesélési lehetőségeket. A műhelygyakorlati órán a hallgatók megismerkednek az animációs princípiumokkal és kipróbálnak egyszerű analóg technikákat a thaumatróptól a kollázsanimáción át a pixillációig. A kor és a hallgatók igényeinek megfelelően digitális technikákkal is megismerkedünk. A félév során mindenki elkészít egy tetszőleges témájú és technikájú fél perces animációt, amit a forgatókönyvírástól a storyboardozáson át az animatik készítésésig lépésről-lépésre együtt beszélünk át. A Szoftverismeret kurzuson az Adobe After Effects mozgóképes szoftverrel ismerkedünk meg kezdő szintről indulva. Először alapvető funkcióival – transzformációk, vágás, mozgatás, időzítés – foglalkozunk, majd tematikus blokkokban a kinetikus tipográfiával, geometrikus absztrakt animációval és némi motion designnal. A hallgatók szabad kezet kapnak, de egyéni konzultációk is zajlanak azért, hogy a kurzusok valóban többet nyújtsanak, mint a videómegosztókon elérhető online tutorialok, amelyek gyakran csak a technikára fókuszálnak, nem tulajdonítva jelentőséget a kreativitásfejlesztésnek, tervezésnek és képalkotásnak, valamint formátumuknál fogva nem adnak lehetőséget a visszacsatolásra, korrekcióra. Napjainkban szinte mindenütt nagyon megnőtt az igény a hatékony, látványos vizuális kommunikációra. Ezekkel a kurzusokkal az a célunk, hogy a hallgatók elsajátíthassanak olyan stabil technikai és képalkotási alapokat, amelyeket egyéni ízlésük, szükségleteik és kompetenciáik szerint tetszőleges irányba fejleszthetnek tovább. Az itt megszerzett tudás segítheti a hallgatókat a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, ahol például a social media területén dolgozókkal szemben egyre gyakrabban jelenik meg az az elvárás, hogy ne csak verbálisan, hanem vizuálisan is ki tudják fejezni magukat. A tanszék tervei között szerepel, hogy további haladó kurzusokat hirdessen meg a témában.
VÉCSEY VIRÁGCopyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle