Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
CZAPNÉ MAKÓ ZITA
„Én nem vagyok jó matekból!” – A többszörös intelligencia elméletének alkalmazása tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók matematikaóráin
Kérjük, várjon türelemmel!Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle