Új Pedagógiai Szemle - 2023/07-08.
Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
LÁNG ÉVA – SZŐLLŐSI ROLAND
A mindennapos testnevelésen belül végzett táncos fejlesztő gyakorlatok hatása a tanulók kognitív és motoros képességeire
Akciókutatás a LippoZoo módszertani eszköz használatával
Kérjük, várjon türelemmel!Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle