Új Pedagógiai Szemle - 2023/07-08.
Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
KÓS KATALIN – BEREGI ERIKA – MOLNÁR ANITA – SUSZTER LÁSZLÓ
Az egészségnevelés mérésének, mérhetőségének kérdései – Komplex mérőeszköz összeállítása első osztályos gyermekek és nevelőik számára
Kérjük, várjon türelemmel!

MELLÉKLET:Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle