Új Pedagógiai Szemle - 2023/01-02.
Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
DUDOK RÉKA
Elméleti szempontok a sajátos nevelési igényű diákok pszichológiai jóllétének elemzéséhez
Az integrált oktatásban részt vevő gyerekek egyéni szintű jellemzőinek áttekintése a nemzetközi és hazai szakirodalom alapján
Kérjük, várjon türelemmel!
Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle