Új Pedagógiai Szemle - 2021/05-06.
Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
BOGNÁR MÁRIA
A munkaerőpiaci kulcskompetenciák élményközpontú fejlesztésének lehetséges hatásai Somogy megye aprófalvaiban – A felnőttképzés nevelésszociológiai vonatkozásai
Kérjük, várjon türelemmel!Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle