Új Pedagógiai Szemle - 2021/03-04.
Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
FLACH RICHÁRD – NAGY ÁDÁM
Különlegesség és bevonás: mitől lesz egy ünnepély ünnep? – Gondolatok Katonáné Kutai Erika Az ünnepi műsorok mint az iskolai közösségek rituáléi c. cikke kapcsán
Kérjük, várjon türelemmel!Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle