Új Pedagógiai Szemle
70. évfolyam (2020), 9-10. szám


Látószög
Veszprémi Attila: „Mintha áthoztak volna valamit” – Beszélgetés Dátán Attilával a 2019/2020. tanév karanténidőszakának tanulságairól
Tanulmányok
Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi – Juhász Ágnes: Pályakonstrukció és pályaalkalmasság – Egyazon életpálya két olvasata
Tóthné Vojtkó Veronika: A konstruktivista tanuláselmélet megjelenése az olimpiai nevelés elméletében és a nemzetközi olimpiai nevelési programokban
Műhely
Barnucz Nóra – Uricska Erna: Innovatív nyelvtanulási módszerek és módszertan a rendészeti szaknyelvi képzés vizsgálatában – Előtanulmány egy vizsgálathoz
Közelítések
Csorba F. László: Mi a természettudományos műveltség? – Ütközőpontok és megoldáskeresés a természettudományok tanításában
Bódyné Márkus Rozália: A klímaválság az újabb német gyermek- és ifjúsági irodalomban
Iskola – Világ
Sütő László – Homoki Erika – Nagy Roland: Fények és árnyak – Fényszennyezéssel és érzékszervekkel kapcsolatos terepi ismeretterjesztés tervezete egy esti túrán
Szemle
Gloviczki Zoltán: Idő-szerű recenzió (PAULO FREIRE: AZ ELNYOMOTTAK PEDAGÓGIÁJA)
Imre Anna: A közoktatás az indikátorok tükrében (VARGA JÚLIA (SZERK.): A KÖZOKTATÁS INDIKÁTORRENDSZERE, 2019.)
Veszprémi Attila: Játékok pedagógiai térben (TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:IRODALMI, TÖRTÉNELMI JÁTÉKOK. IRODALMI-DRÁMAI, TÖRTÉNELMI, PEDAGÓGIAI JÁTÉKOK GYŰJTEMÉNYE, 2020.)
Forray R. Katalin: Mintaszerű életutak (RAFFAEL MÓNIKA (SZERK.): ROMA NŐK EGYMÁS KÖZT, 2020.)
Napló
Szabó János: „Legyek újra a pusztán Veled„