Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
70. évfolyam (2020)
9-10. szám
70. évfolyam (2020) – 9-10. szám
LÁTÓSZÖG
Veszprémi Attila: „Mintha áthoztak volna valamit” – Beszélgetés Dátán Attilával a 2019/2020. tanév karanténidőszakának tanulságairól
TANULMÁNYOK
Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi – Juhász Ágnes: Pályakonstrukció és pályaalkalmasság – Egyazon életpálya két olvasata
Tóthné Vojtkó Veronika: A konstruktivista tanuláselmélet megjelenése az olimpiai nevelés elméletében és a nemzetközi olimpiai nevelési programokban
MŰHELY
Barnucz Nóra – Uricska Erna: Innovatív nyelvtanulási módszerek és módszertan a rendészeti szaknyelvi képzés vizsgálatában – Előtanulmány egy vizsgálathoz
KÖZELÍTÉSEK
Csorba F. László: Mi a természettudományos műveltség? – Ütközőpontok és megoldáskeresés a természettudományok tanításában
Bódyné Márkus Rozália: A klímaválság az újabb német gyermek- és ifjúsági irodalomban
ISKOLA – VILÁG
Sütő László – Homoki Erika – Nagy Roland: Fények és árnyak – Fényszennyezéssel és érzékszervekkel kapcsolatos terepi ismeretterjesztés tervezete egy esti túrán
SZEMLE
Gloviczki Zoltán: Idő-szerű recenzió
PAULO FREIRE: PEDAGOGY OF THE OPPRESSED (AZ ELNYOMOTTAK PEDAGÓGIÁJA). HERDER AND HERDER, NEW YORK, 1970.
Imre Anna: A közoktatás az indikátorok tükrében
VARGA JÚLIA (SZERK.): A KÖZOKTATÁS INDIKÁTORRENDSZERE, 2019. MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT – KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET, BUDAPEST, 2019.
Veszprémi Attila: Játékok pedagógiai térben
TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: IRODALMI, TÖRTÉNELMI JÁTÉKOK. IRODALMI-DRÁMAI, TÖRTÉNELMI, PEDAGÓGIAI JÁTÉKOK GYŰJTEMÉNYE. ÚJ HELIKON BT., BUDAPEST, 2020.
Forray R. Katalin: Mintaszerű életutak
RAFFAEL MÓNIKA (SZERK.): ROMA NŐK EGYMÁS KÖZT. L'HARMATTAN, BUDAPEST, 2020.
NAPLÓ
Szabó János: „Legyek újra a pusztán Veled”Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle