Új Pedagógiai Szemle
70. évfolyam (2020), 7-8. szám


Látószög
Horváth Zsuzsanna: A húrok pengetése – Virtuális bevezető tantervi vitákhoz
Tanulmányok
Gyertyánfy András: Folytonos kanonizáció – A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai a német történelemdidaktikában
Langerné Buchwald Judit – Muity György: Az alternatív oktatás finanszírozásának változása a rendszerváltozástól napjainkig
Műhely
Kinyó László – Dancs Katinka – Huszka Noémi: Tanítók véleménye az emberismereti, társadalmi-kulturális és civilizációs témák tanításának céljairól és tanórai feldolgozásáról
Botos Réka – Paveszka Dóra: „Egymás szemében... – avagy egy fejlesztőpedagógus és egy magyartanár együttműködése az online és offline térben„
Értelmezések, viták
Medovarszki István: Lebutítás vagy disszemináció? – A kulturális javak átadását gátló tényezők a konstruktivizmus és az újmédia szemszögéből
Közelítések
Nahalka István: A közoktatás központi tartalmi szabályozásának két paradigmája
Napló
Veszprémi Attila: (Azért is) fókuszban az otthonoktatás – Beszámoló a PedLabor 2020. márciusi konferenciájáról