Új Pedagógiai Szemle
70. évfolyam (2020), 5-6. szám


Látószög
Kereszty Zsuzsa: „Nagy itt a szabadság, nagy a felelősség” (Annamária, 13 éves). Kísérlet arra, hogy megértsük – e sorok írója maga is megértse – a 30 éves Rogers Iskolát mint jelenséget – 2. rész
Tanulmányok
Szűts Zoltán: A digitális pedagógia jelenségei és megnyilvánulási formái
Műhely
Tajtiné Lesó Györgyi – Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes – Kenderfi Miklós: „Karantén-tanácsadók” – Hazai pályaorientáció, pályaedukáció a karantén alatt a tanácsadók szemszögéből
Vojtek Ildikó: Drámapedagógia – színházi nevelés – alkalmazott színház. Mi micsoda?
Iskola – Világ
Jáki László: Önképzőkörök – A tehetségmentés egy lehetséges útja
Értelmezések, viták
Széll Krisztián: Iskola a társadalomban – társadalom az iskolában (Válasz Ercse Kriszta vitairatára)
Forray R. Katalin: Cigányiskola vagy vegyes iskola?
Közelítések
Jakab György: „Második otthonunk” hazaérkezett – Az iskolai és az otthoni digitális kultúra közeledése járvány idején
Juhász Ágnes: Szabályozás, felelősség, autonómia az oktatásban
Szemle
Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet (FINTOR GÁBOR: IMPLEMENTÁCIÓ ÉS TANULÓI ATTITŰDÖK. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FUNKCIÓJA EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓ ISKOLÁIBAN. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2019.)
Szabóné dr. Kármán Judit: Végig nem járt utak (DR. MÁTÉ GÁBOR: SZÉTSZÓRT ELMÉK. A FIGYELEMHIÁNY ZAVAR ÚJ GYÓGYMÓDJA. LIBRI KIADÓ, BUDAPEST, 2020.)
Ács Marianna: Flow a múzeumokban (DOMINEK DALMA LILLA (2020): FLOW, AVAGY JÁTÉKOS KOMMUNIKÁCIÓ A MÚZEUMOKBAN. AZ ÉLMÉNYCENTRIKUS ÉS AZ INFORMÁCIÓCENTRIKUS TÁRLATVEZETÉS MEGÍTÉLÉSE ÉS LEHETŐSÉGE KÉT HAZAI MÚZEUMBAN. BELVEDERE MERIDIONALE KIADÓ, SZEGED.)
Copyright 2013 – 2020. Új Pedagógiai Szemle