Új Pedagógiai Szemle
70. évfolyam (2020), 3-4. szám


Látószög
Kereszty Zsuzsa: „Nagy itt a szabadság, nagy a felelősség” (Annamária, 13 éves). Kísérlet arra, hogy megértsük – e sorok írója maga is megértse – a 30 éves Rogers Iskolát mint jelenséget
Tanulmányok
Juhász Valéria: Az új kutatási eredmények beépítése a diszlexiások fejlesztésébe. M. J. Snowling Dyslexia – A very short introduction című műve alapján
Műhely
Havas Péter – Kocsisné Busa Anna: A környezeti nevelés fejlesztése Újbudán az Önkormányzat finanszírozásával és szakmai támogatásával
Értelmezések, viták
Ercse Kriszta: Deficitszemlélet a kutatói diskurzusban
Knausz Imre: Szabad-e pipázni Tóra-olvasás közben? (Popkultúra-vita)
Nahalka István: Popkultúra az iskolai tanulásban – Konstruktivista fogódzók, esélyegyenlőtlenségi szempontok (Popkultúra-vita)
Trencsényi László: „Meg kell tanulnunk ezt a nyelvet” (Popkultúra-vita)
Manxhuka Afrodita: Blockbusterek az irodalomórán, avagy a populáris kultúra helye a magyartanításban (Popkultúra-vita)
Horváth László: A popkultúra és a játék szerepe a konstrukcionista tanuláselmélet megvalósításában (Popkultúra-vita)
Pirkhoffer Ervin: Földrajzóra a Tatooinon (Popkultúra-vita)
Szélesi Sándor: A popkultúra okosabbá tesz (Popkultúra-vita)
Közelítések
Polónyi István: A felsőoktatás és a beiskolázási verseny
Leveleki Eszter: Személyes feljegyzések 1964-ből (szerk. Fábri Ferenc)
Szemle
Dancs Katinka: Pedagógiai problémahelyzetek feldolgozása blockbusterek segítségével (LŐRINCZ ANDREA ÉS NAGY ÁDÁM (SZERK.): 42. PEDAGÓGIAI PROBLÉMAHELYZETEK FELDOLGOZÁSA BLOCKBUSTEREK SEGÍTSÉGÉVEL. KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM – IFJÚSÁGSZAKMAI TÁRSASÁG, BUDAPEST, 2019.)
Boros Julianna: Nyelvi és társadalmi hátrányok szerepe a cigány, roma tanulók iskolai előrehaladásában (VARGA ARANKA: A RENDSZERVÁLTÁS GYERMEKEI. CIGÁNY/ROMA FIATALOK ÉLETÚTJA EGY HÚSZ ÉVET FELÖLELŐ KUTATÁS TÜKRÉBEN. PTE BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK WLISLOCKI HENRIK SZAKKOLLÉGIUM, PÉCS, 2018.)
Napló
Nádasi András: In memoriam dr. Jáki László
Tószegi Zsuzsanna: A tudós tanár – tanár tudós: Jáki László
Copyright 2013 – 2020. Új Pedagógiai Szemle