Új Pedagógiai Szemle - 2020/11-12.
Az Új Pedagógiai Szemle
a Miskolci Egyetem folyóirata
Szakmai közreműködő:
Magyar Pedagógiai Társaság
ISSN 1215-1807 (Nyomtatott)
ISSN 1788-2400 (Online)
INDEX 25701
TRENCSÉNYI LÁSZLÓ
Károli Könyvek a drámáról
[LANNERT KERESZTÉLY ISTVÁN: BEVEZETÉS A DRÁMAPEDAGÓGIÁBA – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT. L'HARMATTAN, BUDAPEST, 2020. ]
Kérjük, várjon türelemmel!Copyright 2020–2023 Új Pedagógiai Szemle